نقاشی رنوار در کریستی به قیمت 1.18 میلیون دلار فروخته شد

نقاشی “هنرمند کوچک” ، که متعلق به قلم پیر آگوست رنوار است ، در حراجی با دو برابر قیمت اولیه خریداری شد. خریدار 1.18 میلیون دلار برای آن پرداخت. بوم در سال 1907 ، 12 سال قبل از مرگ استاد ایجاد شده است. این بوم کلود کوچک را به تصویر می کشد – پسر سوم رنوار. این فرزند دیرهنگام و محبوب ترین هنرمند است. او سعی کرد تا آنجا که ممکن است پسر را نقاشی کند.

در همان حراج ، طرحی از پابلو پیکاسو “مردی با سیگار” به فروش رسید. برای 1.014 میلیون دلار پرداخت شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>