نمایندگان مشاغل Sogd در انتخاب انواع و شرایط بیمه آموزش دیده اند – اوستا

نمایندگان مشاغل سغدی در انتخاب انواع و شرایط بیمه آموزش دیدند

18 نوامبر 2020 ، ساعت 13:55

20اوستا. Tj | 20/11/18 | یک سمینار آموزشی در مورد انتخاب انواع و شرایط بیمه ، ارزیابی اشیا، ، اجرای توافق نامه در اتاق بازرگانی و صنایع منطقه سغد برگزار شد

به گفته اتاق بازرگانی و صنایع سوگد ، در افتتاحیه این رویداد ، معاون مدیر کل اتاق بازرگانی و صنایع منطقه سوگد گانچینا راخیموا در مورد اهداف و اهداف سمینار صحبت کرد.

در این مراسم نمایندگان بنگاههای کوچک و متوسط ​​و شرکتها و سازمانهای عمومی که اعضای فعال اتاق بازرگانی و صنایع سغدیان هستند حضور داشتند.

در طول این رویداد ، شرکت کنندگان کلیه مباحث مربوط به بیمه و بیمه اتکایی در تاجیکستان را پوشش دادند.

جنبه های مختلف تمرین جهانی و موارد موفقیت آمیز ، ارتقا and و مسائل مربوط به رقابت سالم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>