هزینه تحصیل کودکان پوگاچوا و گالکین در یک مدرسه اسرائیلی را نام برد

هزینه تحصیل فرزندان پوگاچوا و گالکین برای آنها 1.2 میلیون روبل در سال هزینه دارد.

آلا پوگاچوا خواننده که پس از شروع عملیات ویژه روسیه ترک کرد و همسرش ماکسیم گالکین (که به عنوان یک مامور خارجی شناخته می شود) فرزندان خود لیزا و هری را به مدرسه ای اسرائیلی بردند. این را ویدیویی که گالکین در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است نشان می دهد.

طبق اطلاعات اولیه، تحصیل فرزندان والدین ستاره حداقل 600 هزار روبل در هر سال تحصیلی برای هر کودک هزینه دارد.

برخی از شاهدان عینی چند ماه پیش گفتند که بچه ها توسط یک راننده به مؤسسات آموزشی برده می شوند و بچه ها در یک مدرسه روسی-یهودی تحصیل می کنند که حدود 30 دقیقه از محل سکونت خانواده فاصله دارد.