هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره خطر یک بیماری همه گیر جدید بدتر از کووید-19 – اخبار تاجیکستان

به گزارش ریانووستی، تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در مجمع سالانه سازمان جهانی بهداشت در ژنو گفت: تهدید یک بیماری همه گیر جدید، بسیار خطرناک تر از کووید، قابل رد نیست.

تهدید ظهور نوع دیگری (COVID. – تقریباً ویرایش)، که می تواند منجر به شیوع جدید بیماری و مرگ شود، همچنان وجود دارد. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت: همچنین خطر ظهور یک پاتوژن جدید با پتانسیل مرگبارتر وجود دارد.

غبریسوس از تمام جهان خواست تا در آینده برای پاسخ جمعی به این تهدید آماده باشند.

پیش از این، WHO وضعیت همه گیری جهانی COVID-19 را که در سال 2020 اعلام شده بود، لغو کرد.