هشدار پیش بینی ها نسبت به وقوع گل و لای محلی – اخبار تاجیکستان

آژانس آب و هواشناسی کمیته حفاظت از محیط زیست زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان گزارش می دهد که در روزهای آینده به دلیل بارش در تاجیکستان رویدادهای گل و لای پیش بینی می شود.

به گفته این منبع، در روزهای 26 و 7 اردیبهشت ماه، به دلیل ریزش بارش های جوی پی در پی بر روی رودخانه های یاخسو، قیزیل سو (جنوب) و رودخانه های جاری از دامنه های جنوبی رشته کوه گیسار، افزایش سطح آب پیش بینی می شود. و در اکثر مناطق جمهوری، به استثنای شرق GBAO، پدیده گل و لای با ماهیت محلی امکان پذیر است.