همسر نتربکو ریاست تئاتر اپرا و باله در آذربایجان را بر عهده داشت

آنا نتربکو گزارش داد که یوسف ایوازوف ریاست تئاتر اپرا و باله در آذربایجان را بر عهده داشت

آنا نتربکو خواننده اپرا اعلام کرد که همسرش یوسف ایوازوف به عنوان مدیر تئاتر آکادمیک دولتی اپرا و باله آذربایجان منصوب شده است.

نتربکو این نشریه را در شبکه اجتماعی امضا کرد و گفت: “شما می توانید هر کاری انجام دهید! من بسیار دوست دارم و به آن افتخار می کنم.”

خود ایوازوف هنوز در مورد این خبر اظهار نظری نکرده است، اما ده ها پست را با تبریک دوستان و همکارانش در شبکه اجتماعی خود بازنشر کرد.

پیش از این مدیر تئاتر آکادمیک دولتی اپرا و باله آذربایجان آکیف ملیکوف بود که از سال 1989 این سمت را بر عهده داشت.