همکاری های بهداشتی با مانوئل میکالر سفیر آمریکا در تاجیکستان گفتگو شد – اخبار تاجیکستان

عبدالخولیک امیرزدا معاون وزیر بهداشت و حمایت اجتماعی از جمعیت جمهوری تاجیکستان در 11 آوریل با مانوئل میکالر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان دیدار کرد. به گزارش سرویس مطبوعاتی این وزارت، در این نشست همچنین نمایندگان این وزارتخانه و USAID در تاجیکستان حضور داشتند.

در این دیدار وضعیت کنونی همکاری های دو کشور به ویژه در حوزه بهداشت و درمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خاطرنشان شد که در چارچوب همکاری های دوجانبه سودمند بین دو کشور، همکاری ها در زمینه بهداشت و درمان به خوبی برقرار است. به ویژه در این راستا برنامه های متعددی برای پیشگیری از بیماری های مختلف در کشور در حال اجراست.

سپس مهمانان از انبار ویژه مرکز ایمونوپروفیلاکسی جمهوری خواه که واکسن ها در آن نگهداری می شود بازدید کردند.