هیچ زمینی برای ساخت مسکن در “مناطق خطرناک” در GBAO – اوستا اختصاص داده نخواهد شد

هیچ زمینی برای ساخت مسکن در “مناطق خطرناک” در GBAO اختصاص داده نخواهد شد

30 نوامبر 2020 ، ساعت 09:15

اوستا. Tj | 30/11/2020 | نقشه های دیجیتالی توسعه یافته مناطق خطرناک واقع در خاک منطقه به دفتر کمیته شرایط اضطراری در GBAO منتقل شد.

به گفته مرکز مطبوعاتی کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی (CES) تاجیکستان ، نقشه ها به طور مشترک با شعبه زیستگاه آژانس خان آقاخان تهیه شده است.

خطرناک ترین مناطق روی نقشه مشخص شده اند و از این پس زمین در این مکان ها برای ساخت خانه اختصاص داده نمی شود.

نقشه های تهیه شده به جلوگیری از عواقب ناگوار در شرایط اضطراری کمک می کنند.

مقاله مرتبط  نیکول کیدمن در موسیقی متن سریال جدید