هیچ زمینی برای ساخت مسکن در “مناطق خطرناک” در GBAO – اوستا اختصاص داده نخواهد شد

هیچ زمینی برای ساخت مسکن در “مناطق خطرناک” در GBAO اختصاص داده نخواهد شد

30 نوامبر 2020 ، ساعت 09:15

اوستا. Tj | 30/11/2020 | نقشه های دیجیتالی توسعه یافته مناطق خطرناک واقع در خاک منطقه به دفتر کمیته شرایط اضطراری در GBAO منتقل شد.

به گفته مرکز مطبوعاتی کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی (CES) تاجیکستان ، نقشه ها به طور مشترک با شعبه زیستگاه آژانس خان آقاخان تهیه شده است.

خطرناک ترین مناطق روی نقشه مشخص شده اند و از این پس زمین در این مکان ها برای ساخت خانه اختصاص داده نمی شود.

نقشه های تهیه شده به جلوگیری از عواقب ناگوار در شرایط اضطراری کمک می کنند.