وداع با والنتین گفت روز سه شنبه برگزار می شود

بیوه والنتینا گفت ، که شنبه در 85 سالگی درگذشت ، بازیگر اولگا استرومووا گفت که زمان و مکان خداحافظی با این بازیگر مشخص شد.

وی گفت: “مکان و زمان خداحافظی مشخص است. در Sovremennik ، از ساعت 10:00 ، احتمالاً تا 12:00. روز سه شنبه”.

پیش از این ، منبعی گزارش داده بود که قرار است والنتین گفت در قبرستان تروکوروفسکی واقع در کوچه بازیگران به خاک سپرده شود.

روز قبل ، اولگا استرومووا گفت که گفت در اثر عواقب سکته مغزی ، که در سال 2019 داشت ، درگذشت و پس از آن در تمام این مدت بهبود می یافت.