ورق پی وی سی فومیزه – ادرس

این نوع ورق پی وی سی، از دو لایه باریک در طرفین و یک لایه ضخیمتر در وسط تشکیل شده. در واقع پیچخوری ورق فومیزه، نشاندهنده میزان مقاومت ورقها در نگهداشتن پیچ در ارتفاع مدت زمان است. همینطور مقدار ضایعات در تولید جنس نهایی هم ارتقاء مییابد. در ایجاد این ماده خاص برهان فومزا و همچنین دلیل کنترلکننده گرانروی مذاب به جهت کنترل ساختار فومها به عنوان افزودنی به پیویسی بیش تر میشود. روشهای مختلفی به جهت تشخیص ورق فومیزه مهم کیفیت وجود دارد که در اینجا به باز‌نگری پنج مورد از مهمترین آن ها میپردازیم. راههای دوری از تابدار شدن ورق فومیزه را میتوانید در اینجا بخوانید. در ورقهای فومیزه مهم میزان مرغوب بودن حبابها باید با توزیع یکنواخت و اندازههای کوچک و متنوازن ورق فومیزه چیست وجود داشته باشد. برای این فعالیت به صورت چشمی سطح دوران ورقها را نگاه کرده و به توزیع حبابها و میزان آن‌ها اعتنا کنید. حبابها اکثر اوقات در انتهای اتصالات یا بیشتر در ورقهای اهمیت ضخامت بالا حادثه میافتند. در اجرای کابینتهای دکوراسیون داخلی قطار، مترو و کشتی هم می توان از تنوع و شکلپذیری آسان همین محصولات ورق فومیزه رنگی اصفهان سود برد. اگر پس از اعمال فشار و خراش بر روی ورق فرورفتگی ایجاد شد؛ نشان دهنده این موضوع است که ورق موجود از میزان مرغوب بودن مناسبی برخوردار نیست. برای انجام این آزمون ناخن خویش را بر روی سطح یا لایه بیرونی ورق فشار دهید. کمپانی شیما مهر پارسیان (تاپکو) عمل خود را در سال 1389 به عنوان منحصربهفردترین تولیدکنندهی ورقهای PVC فومیزه (PVC foam sheet) ناپخته و روکشدار دارای تکنولوژی سلوکا و حساس هدف محافظت منابع طبیعی مرزوبوم شروع نمود. سختی تراز ورق فومیزه از آن جهت حیاتی می باشد که ورقهای حساس سختی مرحله بالا رنگپذیری بهتری دارند و رنگ کمتری را در مراحل رنگ کاری جذب می‌نمایند و در نتیجه از حیث اقتصادی به صرفهتر هستند. عاملهای فومزا در اثر حرارت، گاز دی اکسیدکربن یا نیتروژن آزاد میکنند. در هر صورت وجود تابیدگی و خمیدگی اگر‌چه جزیی، در میزان مرغوب بودن فرآورده آخری ساخته شده تاثیرگذار است. خاصیت متاع به شدت وابسته به تعداد، اندازه، توزیع میزان و یکنواختی همین حبابهاست که اصلی بکارگیری افزودنیهای مختص در کنار کنترل ظریف فرآیند تولید می توان به این اهمیت دست یافت.