وزارت امور داخله تاجیکستان اطلاعات مربوط به ضرب و شتم یک سرباز در واحد نظامی شماره 019 را تکذیب کرد – اخبار تاجیکستان

در این پیام آمده است: «اطلاعاتی در شبکه های اجتماعی منتشر شده مبنی بر اینکه گویا یک سرباز واحد نظامی شماره 019 وزارت دفاع جمهوری تاجیکستان مجیدوف اسلیدین، متولد 2004، توسط سایر نظامیان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این پیام هیچ مبنای واقعی ندارد.

مجیدوف اسلیدین به طور داوطلبانه در مارس 2023 به خدمت فراخوانده شد و در 17 می سال جاری با تشخیص نارسایی عضلانی در بخش اعصاب بستری شد که ناشی از آسیب به سیستم عصبی محیطی در نتیجه نقض سیستم ایمنی بود. سیستم.
بررسی ها نشان داد که هیچ اثری از ضرب و شتم بر روی بدن بیمار مشاهده نشد.
وضعیت مجیدوف الف طبیعی است، وی تحت نظر پزشکان است.