وزارت حمل و نقل تاجیکستان و ISDB یک استراتژی جدید همکاری را مورد بحث قرار دادند – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی این وزارت، راهبرد جدید همکاری بین وزارت حمل و نقل تاجیکستان و گروه IDB و همچنین تامین مالی پروژه به ویژه بازسازی بزرگراه گلیستون-فرخور-پینج-دوستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسایل بازسازی شاهراه گلیستون-فرخور-پینج-دوستی از جمله قطعه اول سرک روستای گلیستون به ولسوالی فرخور توسط رهبری وزارت ترانسپورت جمهوری تاجیکستان و هیأت اعزامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بانک توسعه اسلامی به ریاست ابراهیم شکری، مدیر منطقه ای این بانک در آسیای مرکزی.

طرفین همچنین در مورد استراتژی جدید همکاری بین وزارت حمل و نقل تاجیکستان و گروه IsDB و همچنین تامین مالی پروژه بحث کردند.

به گفته این منبع، جاده گلیستون-فرخور-پینج-دوستی که بازسازی آن توسط بانک توسعه توسعه تجارت تامین می شود، بخشی از شاهراه بین المللی است و شرایط خوبی را برای دسترسی به مسیرهای کشورهای خارجی با دسترسی به بنادر دریایی ایجاد می کند.

این منبع گفت: این مسیر از اهمیت اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است، به گسترش تردد مسافر و بار، تجارت حومه شهر، توسعه گردشگری و کاهش قیمت کالاها و خدمات حمل و نقل کمک می کند.

ابراهیم شکری مدیر منطقه با ابراز خرسندی از همکاری با موسسه دولتی “مرکز اجرای طرح احیای جاده دوشنبه – چانک” اظهار داشت که بانک توسعه توسعه یک مشاور بین المللی برای تقویت نیروی کار در مطالعه روش های جدید راه سازی که اخیراً انجام شده است، ارائه خواهد کرد. برای مدیریت و اجرای پروژه ها اتخاذ شده است.

طرفین همچنین در خصوص انتخاب سایر مشاوران و پیمانکاران در این پروژه گفتگو کردند.