وزیر امور خارجه چین در گفتگوی وزرای خارجه چین، افغانستان و پاکستان شرکت می کند – اخبار تاجیکستان

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در 4 می گفت، عضو شورای دولتی، چین گانگ، وزیر امور خارجه چین، از 5 تا 6 مه از پاکستان بازدید خواهد کرد و در آنجا در گفتگو بین وزرای خارجه چین، افغانستان و پاکستان شرکت خواهد کرد.

این اولین سفر Qin Gang به پاکستان و یک حلقه مهم در تعاملات نزدیک در سطح بالا بین دو طرف خواهد بود. مائو نینگ گفت که در این سفر، کین گانگ با رهبر پاکستان دیدار خواهد کرد و همراه با بیلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، ریاست چهارمین دور گفتگوی راهبردی میان وزرای خارجه دو کشور را بر عهده خواهند داشت.

به گفته وی، طرفین در مورد مسائل روابط دوجانبه و همچنین وضعیت بین المللی و منطقه ای به صورت چهره به چهره گفتگو خواهند کرد.
مائو نینگ خاطرنشان کرد که چین و پاکستان شرکای همکاری استراتژیک در همه حال هستند که دوستی آنها روز به روز در حال افزایش است. طرف چینی انتظار دارد که این سفر به پیشبرد اجرای اجماع مهم دست یافته توسط رهبران دو کشور، تعمیق بیشتر روابط راهبردی و همکاری عملی، کمک به ایجاد جامعه ای نزدیکتر چین و پاکستان با سرنوشت مشترک در دوره جدید کمک کند. انرژی مثبت به منطقه و جهان به طور کلی کمک کند.

مائو نینگ با یادآوری اینکه مردم افغانستان در حال حاضر همچنان با چالش های جدی روبرو هستند و نیاز مبرمی به حمایت و کمک های بیشتر از سوی سایر نقاط جهان دارند، گفت که جامعه بین المللی نیاز به تشدید تماس ها و گفتگو با دولت موقت افغانستان و حمایت دارد. در بازسازی و توسعه و هدایت آن در ایجاد دولت فراگیر، حکومت میانه رو، توسعه روابط دوستانه با همسایگان خود و مبارزه قاطعانه با تروریسم.

چین امیدوار است که با افغانستان و پاکستان در مورد وضعیت افغانستان و همکاری های سه جانبه از طریق گفتگو بین وزرای خارجه چین، افغانستان و پاکستان تبادل نظر کند تا اجماع بین سه کشور تقویت شود، اعتماد متقابل تقویت شود و مشترکا صلح و ثبات را ترویج کنند. به گزارش شین هوا، مائو نینگ افزود: توسعه و رفاه در منطقه.