وزیر بازرگانی جمهوری خلق چین با مدیر عامل شرکت تسلا آی ماسک دیدار کرد – اخبار تاجیکستان

وانگ ونتائو، وزیر بازرگانی چین، روز چهارشنبه با ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا دیدار کرد. طرفین در مورد موضوعاتی مانند همکاری تجاری و اقتصادی چین و آمریکا و توسعه تجارت تسلا در چین گفتگوهای گسترده و عمیقی انجام دادند.

وانگ ونتائو خاطرنشان کرد که اقتصادهای چین و ایالات متحده عمیقاً یکپارچه هستند و طرفین باید گفتگو و همکاری تجاری و اقتصادی را با هدایت اصول احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری متقابل سودمند تقویت کنند. وزیر بازرگانی جمهوری خلق چین نیز توسعه اقتصاد جهانی و پیشرفت بشر را مستلزم همکاری باز در زمینه علم و فناوری دانست.

ایلان ماسک نیز به نوبه خود از انرژی و پتانسیل توسعه چین بسیار قدردانی کرد، اعتماد کامل به بازار چین را ابراز کرد و تمایل خود را برای تعمیق بیشتر همکاری های متقابل سودمند ابراز کرد.