پتر مامونوف اجازه ورود به اوکراین را نداشت

پیوتر مامونوف ، نوازنده و بازیگر راک روسی ، برای مدت سه سال از ورود به اوکراین منع شده است. به گفته سرویس مرزی ایالتی اوکراین ، دلیل این سفر هنرمند به خاک کریمه بوده است.

محدودیت های اعمال شده برای این هنرمند پس از بازداشت مامونوف و یک شهروند دیگر روسی در فرودگاه بوریسپول کی یف با ورود پرواز از ترکیه شناخته شد.

این بخش گفت: “شهروندان فدراسیون روسیه در یک پرواز برگشت عقب رفتند.”