پطروسیان نظرات خود را در مورد طلاق از استپاننکو بیان کرد

یوگنی پطروسیان ، کمدین روسی ، طی مصاحبه ای با کانال یوتیوب Empathy Manuchi ، شرایط طلاق را از “همکار خود در مغازه” ، هنرمند النا استپاننکو یادآوری کرد.

پطروسیان اعتراف کرد که وی اصلاً انتظار نداشت که طلاق منجر به یک رسوایی بلند شود.

“احتمالاً ، این یک اشتباه بود … اعتقاد به بهترین گزینه ، به بهترین خصوصیات افراد … متاسفم که نتوانستم دوئت خلاقانه را با همسر سابق حفظ کنم … من پیشنهاد دادم که با آرامش از هم جدا شوم ، کمک کنم ، اما او جنگ می خواست ،” هنرمند این دوره دشوار زندگی خود را به یاد آورد.

وی همچنین تأکید کرد که روند طلاق فقط یک امر تشریفاتی است ، زیرا استپاننکو “مدتها پیش او را از زندگی پاک کرد”.

https://www.youtube.com/watch؟v=_50k3-BJ0J8