پوتین دستور ایجاد موزه هایی را داد که به عملیات ویژه اختصاص داده شده است

موزه های اختصاص یافته به رویدادهای عملیات نظامی ویژه و بهره برداری های شرکت کنندگان در آن در روسیه ظاهر می شوند. چنین دستوری توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی نتایج نشست فوریه با نمایندگان سازمان های عمومی میهن پرستانه و جوانان ارائه شد.

این دستور خطاب به وزارتخانه های فرهنگ، آموزش، آموزش عالی و علوم، دفاع و همچنین مقامات اجرایی مناطق و انجمن تاریخی روسیه است.

همزمان به وزارت دفاع و فرهنگ موظف شد به همراه جستجوگران عمومی موضوع انتقال آثار مربوط به یک عملیات ویژه نظامی مناسب برای نمایش به موزه ها را بررسی کنند.

به گزارش سرویس مطبوعاتی کرملین، پوتین همچنین به وزارتخانه های دفاع و آموزش عالی به همراه آکادمی علوم روسیه دستور داد تا مطالعه ای درباره تاریخچه یک عملیات ویژه نظامی را بررسی کنند.

دانشگاه سینرژی و انجمن روسی Znanie در حال حاضر یک پروژه میهن پرستانه را اجرا می کنند که در چارچوب آن نمایشگاه های اختصاص داده شده به عملیات ویژه در بسیاری از شهرهای روسیه در حال فعالیت هستند. در 27 آوریل، یک نمایشگاه چند رسانه ای در مورد شرکت کنندگان در عملیات نظامی ویژه کار خود را در یاکوتسک در موزه “روسیه – تاریخ من” آغاز کرد. به گفته رئیس یاکوتیا، آیسن نیکولایف، بسیار مهم است که مردم در مورد سوء استفاده های جنگنده های عملیات ویژه بدانند تا نسل جوان با نمونه های آنها تربیت شوند.