پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

برای اینکه پیستون گرما را به عمل تبدیل کتد، یک فرآیند چرخه ای را طی می کند. پیستونهای دو روزگار به طور معمول به جهت موتورسیکلتها و پیستونهای چهارزمانه در اتومبیلهای سواری و سبک مورداستفاده قرار میگیرد؛ به جهت این‌که عملکرد موتور مطلوب باشد می بایست ترازو و وزن پیستونها را یکسان در لحاظ گرفت تا موتور دچار لرزش نشود. در صورت كم بودن فاصله مذكور بايد اصلی سوهان نرم نسبت به سائيدن دهانه حلقه پیستون و ايجاد لقی مناسب اقدام نمود. شكل (1) يك دسته رینگ پیستون را نشان می دهد. پیستون یک عدد از دارای ترین اجزای موتور احتراق داخلی بوده و بدین ترتیب فساد پیستون اتومبیل می تواند تمام کارایی سیستم را مختل کند. پس پیستونها از اهمیت ترین اجزای موتور های احتراق داخلی محسوب می شوند. براي جلوگيری از خروج سوخت و هوای فشرده در روزگار تراكم و گاز محترق شده در روزگار احتراق ، از رينگ بين سيلندر و پيستون به تیتر عامل آب بند ی كننده به کار گیری مي شود. بايد دقت نمود كه رينگ بايد به راحتي در جا رينگی پيستون قرار گرفته و جای حركت داشته باشد، از اينرو مطابق شكل (2) لقي تقريبي به اندازه0/05ميلي متر براي رينگ هاي كمپرسي و 0/04 ميلي متر براي رينگ هاي روغني در نظر گرفته و بوسيله فيلر ترازو گيری و كنترل می شود. پیستون فارغ از حرکت در نظر گرفته شده و اثرات ناشی از حرکت پیستون به صورت موقعیت مرزی شبیه سازه شده اند ، سپس مبادرت به طراحی جور سه بعدی پیستون در قابل انعطاف افزار کتیا شده و همین دسته جهت بررسی به نرم افزار انسیس وارد پیستون جک هیدرولیک شده است. تمامی پیستون های موجود در سیلندرهای یک موتور بایستی از لحاظ ترازو و بعد ها و وزن یکی باشند تا در عملکرد آنها اختلاف کیفیت یا زمانه ایجاد نشود. داشتن دستکم اطلاعات از موتور و اجزاء آن، به جهت هر راننده ای واجب است. در حرکت انبساط تا 18000 نیوتون (4000 پوند) نیرو به طور ناگهانی به کف پیستون وارد می شود.وقتی اهمیت سرعت فراوان رانندگی می نمایید این واقعه در هر سیلندر 30 تا 40 توشه در ثانیه صورت می دهد.دمای کف پیستون به 2200 درجه سانتی گراد(4000 رتبه فارنهایت) یا بخش اعظم می رسد. عیب اصلی پیستونهای آلیاژ آلومینیومی اینست که کلیدی ضریب piston 4d56 turbo انبساط بالایی میباشند. راه و روش دیگر در دست گرفتن انبساط پیستون تعبیه یک پشت بند فولادی یا این که پیستون اهمیت تیغه حفظ کننده اینوار ( INVAR ) در پیستون است . پیستون یکی از از قطعاتی میباشد که در انواع موتور احتراقی چشم می‌شود و جزء جداییناپذیر آنان به شمار میرود.