چین در حال آماده شدن برای پرتاب فضاپیمای سرنشین دار Shenzhou-16 – اخبار تاجیکستان

به گزارش پیپلز دیلی، دفتر برنامه فضایی سرنشین دار چین (CMSA) اعلام کرد که ترکیبی از فضاپیمای سرنشین دار Shenzhou 16 و پرتابگر Long March 2F روز دوشنبه به سکوی پرتاب منتقل شد.

امکانات و تجهیزات محل پرتاب در وضعیت خوبی است. بررسی های عملکردی قبل از راه اندازی و آزمایش های مشترک مطابق با برنامه انجام می شود. CMSA افزود: پرتاب Shenzhou-16 در روزهای آینده در زمان مناسب انجام خواهد شد.