چین همچنان در بازار جهانی کشتی سازی پیشتاز است – اخبار تاجیکستان

در سه ماهه اول سال 2023، صنعت کشتی سازی چین همچنان به رهبری جهان ادامه داد و هم از نظر حجم کار تکمیل شده کشتی سازی و هم از نظر تعداد سفارشات جدید و در حال انجام، بیشترین سهم از بازار بین المللی را به خود اختصاص داد. این را آخرین داده های وزارت صنعت و اطلاع رسانی جمهوری خلق چین نشان می دهد.

به گفته این وزارتخانه، چین در سه ماه اول سال جاری ساخت کشتی‌هایی را با وزن مرده 9.17 میلیون تن به پایان رساند. بنابراین چین 43.5 درصد را به خود اختصاص داده است. از تمام کشتی های ساخته شده در جهان.

تعداد سفارش های جدید پذیرفته شده توسط کارخانه های کشتی سازی چین – یکی دیگر از شاخص های مهم توسعه صنعت کشتی سازی – به 15.18 میلیون دات وات رسید که 53 درصد افزایش داشت. نسبت به مدت مشابه سال قبل 62.9 درصد بیشتر بوده است. از حجم کل تمام سفارشات جدید در جهان.

تا پایان ماه مارس، کل حجم سفارش کارخانه‌های کشتی‌سازی چین 114.52 میلیون دات‌وات بود که 15.6 درصد افزایش داشت. به صورت سالانه چین 50.8 درصد را به خود اختصاص داده است. از رقم جهانی