چین و آسیای مرکزی: از چانگان تا شیان – اخبار تاجیکستان

با قدم زدن در خیابان های شیان، می توانید هم دیوارهای تاریخی شهر و هم ساختمان های تجاری مدرن را ببینید. چنین تصویر منحصر به فردی این شهر باستانی و آباد را متمایز می کند.

Xian / در دوران باستان – Chang’an / – پایتخت سابق 13 سلسله چین و نقطه شروع جاده ابریشم باستانی. در گذشته، این شهر از دیرباز یک چهارراه مهم برای مردم از سراسر چین و آسیای مرکزی بوده است.

اکنون نشست آتی چین و آسیای مرکزی در تاریخ 18 تا 19 می در شیان برگزار می شود. به گزارش شین هوا، شیان شاهد دوران جدیدی از همکاری بین چین و آسیای مرکزی خواهد بود.