چین پروازهای مستقیم شیان به دوشنبه را باز می کند – اخبار تاجیکستان

در 18 می، پروازهای مستقیم بین شیان و دوشنبه، پایتخت تاجیکستان باز خواهد شد. شین هوا گزارش می دهد.

پرواز CZ5083/4 Xi’an-Urumqi-Dushanbe از 18 می هر پنجشنبه انجام می شود. این هواپیما ساعت 19:05 به وقت پکن شیان را ترک می کند و روز جمعه ساعت 00:55 به وقت محلی به دوشنبه می رسد. پرواز برگشت روز بعد در ساعت 01:35 به وقت محلی دوشنبه را ترک می کند و در ساعت 12:30 به وقت پکن به شیان می رسد.

از ابتدای سال جاری، شیان همچنین خطوط هوایی خود را با پایتخت ازبکستان، تاشکند، پایتخت قرقیزستان، بیشکک، و پایتخت قزاقستان، پایتخت باز کرده است.