ژنیران دارنده برترین و به روز ترین مطالب زیست شناسی بوریک-اسید

در همین مطالعه تجربی از موش صحرائی نر نژاد ویستار دارای سن 50 روز و وزن 20 ± 140 گرم به کارگیری شد. غلظت اوره، سولفات روی و اسید بوریک به ترتیب عبارت بودند از پنج، سه و دو گرم در لیتر. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: سوای محلولپاشی (شاهد)، محلولپاشی با اوره، محلولپاشی اساسی اسید بوریک، محلولپاشی کلیدی سولفات روی، محلولپاشی دارای اوره و اسید بوریک، محلولپاشی کلیدی اوره و سولفات روی، محلولپاشی حساس اسید بوریک و سولفات روی، محلولپاشی با اوره، سولفات بر روی و اسید بوریک. اسید بوریک اولیه بار در سال 1948 در ایالات متحده آمریکا به عنوان آفت کش شناخته شد؛ در حال حاضر 189 جنس آفت کش در بازار تجاری وجود دارااست که شامل اسید بوریک یا این که یکی از از نمک های آن به شکل جزء فعال می باشند که در صورت به کارگیری اساسی توجه و دارای احتیاط، کمترین خطر و زخم را نسبت به بقیه آفت کش ها خواهد داشت که ولی موجب تحریکات پوستی می شود. نتایج نشان داد، محلولپاشی تأثیر مفهوم داری بر تشکیل میوه، کارایی و وزن تر، قطر، پ.هاش و قندهای احیاء شونده میوه خرما و غلظت نیتروژن و فسفر برگ در مقایسه اهمیت تیمار شاهد داشت. کاتچین هیدرات ترکیبی فلاونوییدی اصلی خاصیت آنتی اکسیدانت قدرتمند موجود در چای سبز (1) می‫باشد که فرمول مولکولی و وزن مولکولی آن به‫ترتیب C15H16O7 و 27/290 گرم بر مول است. 6. حجمی آن 1.435 گرم بر سانتی متر مکعب است. ولی بر اساس LD50 به ازای ۶۶۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن تن ، اسید بوریک ( H3BO3 ) در صورت بلعیده شدن یا در مصرف مقادیر می تواند سمی و مرگ آور باشد. همینطور محلولپاشی کلیدی اوره و سولفات با بیش ترین تآثیر بر فرآیند تشکیل میوه، کارایی و میزان مرغوب بودن میوه بود. در سطح ی بعد، بوریک اسید خام به وسیله تبلور مجدد بوسیله آب داغ، به رخ بوریک اسید خالص در می آید و آماده ی بسته بندی و فروش خواهد اسید بوریک خوراکی بود. این مخلوط در دمای 6/25 مرتبه سانتی‫گراد به‫میزان 2/2 میلی‫گرم بر میلی‫لیتر در آب و 50 میلی‫گرم بر میلی‫لیتر در اتانول حل می شود. حیوان گزینه استعمال در این پژوهش پس از خریداری از انسیتو پاستور در خانه حیوانات دانش کده اراک در وضعیت دمایی 3 ± 27 سکو سانتی‫گراد و مهم دسترسی مناسب به خوراک و آب در قفس­های پلی اتیلن نگه­داری شد. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد اسید بوریک کاشی و سرامیک لطفا از ورقه ما بخواهید.