کارشناسان به موفقیت در روابط تجاری روسیه و تاجیکستان اشاره کردند – اخبار تاجیکستان

میزگردی به مناسبت سی امین سالگرد پیمان دوستی روسیه و تاجیکستان در دوشنبه برگزار شد. سرویس مطبوعاتی کمیته اجرایی CIS گزارش می دهد که دیپلمات ها و کارشناسان روابط بین الملل در آن حضور داشتند.

این رویداد به طور مشترک توسط وزارتخانه های امور خارجه دو کشور و آکادمی زیر نظر رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد. در این میزگرد، نتایج کار و همچنین مشکلات پیش آمده در اجرای پروژه های دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

«موضوعات امنیتی در مرکز توجه دائمی ما قرار دارد. این در شرایط کنونی افغانستان بسیار مهم است. احمد سعیدمرودزدا، رئیس اداره کشورهای مستقل مشترک المنافع وزارت امور خارجه تاجیکستان، گفت: ما به طور مداوم در حال ایجاد همکاری های خود در زمینه همکاری های نظامی و نظامی-فنی هستیم.

شرکت کنندگان خاطرنشان کردند که روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها به ویژه با موفقیت در حال توسعه است. حجم مبادلات تجاری در سال 2022 بیش از یک و نیم میلیارد دلار بوده است. این 20 درصد بیشتر از یک سال قبل است.