کار برج خنک کننده چیست؟

مشابه همین پدیده را در بالا رفتن هوای گرم در خانه یا دود داغ در بخاری بازدید میکنید. آب در همین دسته از سیستمها توسط یک سری نازل بر روی سطح ها خنک کننده یا پکینگ ها پاشش می کند و در اثر افت دما از خروجی تشتک آن بیرون می گردد. به این عامل مکشی طبیعی ایجاد میشود که هوا را از تحت تا بالای برج می‌برد و آن را به بیرون پرتاب میکند. استفاده از این سیستم به جهت دفع گرمای تولید شده در فصول سرد ایدهآل است. استدلال بهره گیری صنایع تبارک دنیا از همین طریق دمونتاژ، گرمای تولید شده زیادشان است. مزیتهای موجود در برج خنک کننده فایبرگلاس اکثری از کارفرمایان صنایع متفاوت را واردار می نماید تا در معیارهای گزینش خود بنا نظر کنند. کویل : آب از سیستم وارد همین کویل ها میگردد و گرمای خود را به داخل برج خنک کننده می‌دهند که به وسیله نازل آب بر بر روی آن ها پاشیده می گردد تا خنک کاری شکل پذیرد. در همین دستگاه آب از بالای برج و هوا در خلاف جهت آن از زیر وارد می شود. در همین نوع تجهیز، جریان هوا دقیقا در خلاف جهت جریان آب وارد میگردد. آب گرم هم از بالای برج وارد میگردد. مصرف آب برجهای خنک کننده ترکیبی هم حتی 25 درصد مصرف آب در سیستمهای باز میباشد. شرکت تنام سپاهان با سابقهای براق و بهرهگیری از کادر مجرب، به رخ تخصصی در زمینه برجهای خنک کننده (Cooling Tower) و قطعات وابسته کار دارد. مونتاژ در کارخانه ایجاد و کارخانه که به طرز «FAP» پر اسم و رسم است. استعمال از صنعت کامپوزیت در تولید قطعات فایبرگلاس از نوع FRP (fiber reinforce polymer) میباشد. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم ترموستات رشته برج خنک کننده لطفا از سایت ما دیدن کنید.