کانال های تلویزیونی به دلیل مرگ گفت برنامه را تغییر دادند

کانال های تلویزیونی روسیه به دلیل درگذشت هنرمند خلق RSFSR والنتین گفت برنامه پخش خود را تغییر می دهند. بنابراین ، “روسیه 1” انتشار برنامه “استودیوی سفید” را با والنتین گفت نشان می دهد ، شبکه یک برنامه “به یاد والنتین گفت” را روی آنتن می برد.

همچنین در “روسیه 1” آنها قصد دارند بازپخش برنامه “سرنوشت یک مرد” را با گفت به نمایش بگذارند.

به یاد بیاورید که گفت در سن 85 سالگی بر اثر عواقب سکته مغزی که چندین سال قبل از آن رنج برد ، درگذشت.

مقاله مرتبط  یوری بوگومولوف منتقد و مرد شجاع رفته است