کرملین مورد حمله دو پهپاد قرار گرفت – اخبار تاجیکستان

رئیس جمهور روسیه در این حمله – کرملین آسیبی ندید.

کرملین این اقدامات را یک اقدام تروریستی برنامه ریزی شده، اقدام به جان رئیس جمهور روسیه خواند.

کرملین همچنین اعلام کرد که طرف روسی این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر جا و زمانی که صلاح بداند، اقدامات تلافی جویانه انجام دهد.

کرملین گزارش می دهد که در نتیجه اقدامات به موقع ارتش و سرویس های ویژه با استفاده از سیستم های جنگ راداری، این دستگاه ها از کار افتاده است.

بر اثر سقوط و پراکنده شدن ترکش های آنها هیچ تلفات جانی و خسارت مادی وارد نشد. برنامه کاری پوتین تغییری نکرده و طبق روال گذشته ادامه دارد.