کشته شدن راننده اسکوتر در برخورد با کامیون – اخبار تاجیکستان

در 26 آوریل 2023، حدود ساعت 22:30، راننده اسکوتر با نام تجاری “اسکوتر” دادوبوف شوکیرجون پاکلاوونویچ، ساکن منطقه بی. کنترل خود را از دست داد، به عقب یک کامیون با نام تجاری “GAZ-66” تحت کنترل یوسوپوف اکرمجون دخکونبویویچ، ساکن شهر گولیستون، برخورد کرد که در نتیجه راننده “اسکوتر” Dadoboev Sh.P. . جراحات شدیدی دریافت کرد و در راه انتقال به بیمارستان جان باخت.

به گفته وزارت امور داخلی جمهوری تاتارستان، تحقیقات در مورد این واقعیت در حال انجام است.