کشورهای آسیای مرکزی و چین اعلامیه شیان را امضا کردند – اخبار تاجیکستان

قزاقستان، قرقیزستان، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعلامیه شیان اجلاس چین و آسیای مرکزی را امضا کردند. به گزارش تاس، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین روز جمعه در این باره به خبرنگاران گفت.

تلویزیون مرکزی چین به نقل از شی جین پینگ گفت: «ما به طور مشترک بیانیه شیان اجلاس سران چین و آسیای مرکزی را امضا کردیم، فهرست نتایج این نشست را تأیید کردیم و طرحی را برای توسعه آینده روابط بین چین و آسیای مرکزی ترسیم کردیم. گفتن متن این بیانیه هنوز منتشر نشده است.

رهبر چین خاطرنشان کرد که چین و شرکای آسیای مرکزی قاطعانه از یکدیگر در مسائل حاکمیت، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی حمایت خواهند کرد. علاوه بر این، طرفین به مسیرهای توسعه یکدیگر که مطابق با شرایط ملی هر کشور انتخاب شده است، احترام گذاشته و با هرگونه مداخله قاطعانه در امور داخلی کشورها به هر بهانه ای قاطعانه مخالفت خواهند کرد.

شی گفت: ما قاطعانه با همه اشکال تروریسم، جدایی طلبی، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته فراملی مبارزه خواهیم کرد.