کشورهای آسیای میانه برای میزبانی جام ملت های آسیا درخواست مشترک ارائه می کنند – اخبار تاجیکستان

رستمی امامعلی، رئیس فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی در کنگره CAFA در دوشنبه گفت: کشورهای آسیای میانه درخواست مشترکی برای میزبانی فینال جام ملت های آسیا در سال 2031 یا 2035 ارائه خواهند کرد.

منطقه آسیای مرکزی ما هرگز میزبان بخش پایانی جام ملت‌های آسیا نبوده است. فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است. منطقه ما با تیم های بسیار قدرتمندی حضور دارد. مطمئنم در کنار کشورهای برادر مرحله پایانی مسابقات قهرمانی آسیا را در بالاترین سطح برگزار خواهیم کرد. رستمی امامعلی، رئیس CAFA گفت: ما تصمیم گرفته‌ایم پیشنهاد مشترکی برای میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2031 یا 2035 در آسیای مرکزی ارائه کنیم.

شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در سخنرانی خود در کنگره کافا از ابتکار رستمی امامعلی رئیس کافا برای ارائه درخواست مشترک از کشورهای آسیای مرکزی برای میزبانی قسمت پایانی حمایت کرد. به گزارش FFT، این منطقه شایسته میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در بین تیم های ملی است.