کلاهبرداری تحت تعقیب در جنوب تاجیکستان دستگیر شد – اوستا

کلاهبردار تحت تعقیب در جنوب تاجیکستان دستگیر شد

9 دسامبر 2020 ، ساعت 11:51

20اوستا. Tj | 09.12.2020 | در منطقه کوشونین در منطقه خاتلون ، در جنوب تاجیکستان ، یک کلاهبردار دستگیر شد که تحت سه ماده قانون کیفری این کشور تحت تعقیب است.

به گفته مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان ، ساکن 44 ساله کوشونیان ایزاتولو سعیدوف به کلاهبرداری ، خود تصرف زمین و جعل اسناد مظنون است.

خاطرنشان می شود که ایزاتولو سعیدوف مدتها درگیر فعالیتهای غیرقانونی بود ، اعتماد مردم را جلب می کرد و مبالغ زیادی را از آنها می گرفت.

وزارت امور داخله از شهروندانی که از دست این شهروند رنج دیده اند می خواهد تا با نهادهای اجرای قانون تماس بگیرند.

مقاله مرتبط  مگافون تاجیکستان اولین سالن سبک ECO را در بخار