کلاهبرداری تحت تعقیب در جنوب تاجیکستان دستگیر شد – اوستا

کلاهبردار تحت تعقیب در جنوب تاجیکستان دستگیر شد

9 دسامبر 2020 ، ساعت 11:51

20اوستا. Tj | 09.12.2020 | در منطقه کوشونین در منطقه خاتلون ، در جنوب تاجیکستان ، یک کلاهبردار دستگیر شد که تحت سه ماده قانون کیفری این کشور تحت تعقیب است.

به گفته مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان ، ساکن 44 ساله کوشونیان ایزاتولو سعیدوف به کلاهبرداری ، خود تصرف زمین و جعل اسناد مظنون است.

خاطرنشان می شود که ایزاتولو سعیدوف مدتها درگیر فعالیتهای غیرقانونی بود ، اعتماد مردم را جلب می کرد و مبالغ زیادی را از آنها می گرفت.

وزارت امور داخله از شهروندانی که از دست این شهروند رنج دیده اند می خواهد تا با نهادهای اجرای قانون تماس بگیرند.