گروه “Splin” آلبوم جدیدی را منتشر کرده است

گروه “اسپلین” آلبوم جدیدی به نام “ویرا و ماینا” منتشر کرده است ، این شامل 11 ترکیب است. یکی از آنها – “Jin” – قبلاً در ابتدای دسامبر توسط تیم ارائه شده بود. موسیقی و شعر تمامی آهنگ های آلبوم جدید توسط الکساندر واسیلیف نوشته شده است. او همچنین جلد را نقاشی کرد.

ضبط آهنگ ها نه تنها اعضای گروه ، بلکه نوازندگان دعوت شده نیز حضور داشتند: گیتاریست یوگنی باریشنیکوف و یک کوارتت زهی متشکل از گولی ناومووا ، الکسی گوساروف ، ایرینا ایژکووا و ناتالیا ناذروا.

طرفداران قبلاً از آلبوم جدید گروه قدردانی کرده اند. در اینستاگرام ، آنها نوشتند که این بهترین هدیه برای سال جدید است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>