گروه “Splin” آلبوم جدیدی را منتشر کرده است

گروه “اسپلین” آلبوم جدیدی به نام “ویرا و ماینا” منتشر کرده است ، این شامل 11 ترکیب است. یکی از آنها – “Jin” – قبلاً در ابتدای دسامبر توسط تیم ارائه شده بود. موسیقی و شعر تمامی آهنگ های آلبوم جدید توسط الکساندر واسیلیف نوشته شده است. او همچنین جلد را نقاشی کرد.

ضبط آهنگ ها نه تنها اعضای گروه ، بلکه نوازندگان دعوت شده نیز حضور داشتند: گیتاریست یوگنی باریشنیکوف و یک کوارتت زهی متشکل از گولی ناومووا ، الکسی گوساروف ، ایرینا ایژکووا و ناتالیا ناذروا.

طرفداران قبلاً از آلبوم جدید گروه قدردانی کرده اند. در اینستاگرام ، آنها نوشتند که این بهترین هدیه برای سال جدید است.