گزارش مناطق سغد از اجرای طرح سربازی اجباری – اخبار تاجیکستان

به گزارش سوگد نیوز به نقل از سرویس مطبوعاتی مدیریت شهری، همزمان دو منطقه سغد – شهر بوستون و منطقه گورنومستچی – از اجرای طرح سربازی اجباری بهاره در صفوف ارتش تاجیکستان خبر دادند.

بنابراین، سرویس مطبوعاتی اداره شهر بوستون گزارش داد که در 7 مه 2023، این شهر اولین بار در منطقه سغد بود که طرح خدمت اجباری برای خدمت سربازی را تکمیل کرد.

به گفته این منبع، اجرای این طرح با تلاش موثر ستاد شهرستان، کمیسیون اجباری خدمت اتباع به خدمت در نیروهای مسلح و اجرای تعدادی از اقدامات میسر شد.

همچنین اجرای طرح با مشارکت داوطلبان در دوره های رانندگی در مدارس OOSO تسهیل شد.

طبق دستور رئیس شهر بوستون، بیش از 41154 سامانی برای جذب 15 جوان برای تحصیل در دوره های رانندگی اختصاص یافت. بعد از گذراندن دوره رانندگی آموزشگاه OOSO گواهینامه رانندگی گرفتند و به خدمت رفتند. در مجموع دستگاه اجرایی نیروی دولتی شهرستان ۷۳ هزار و ۳۲۳ سامانی برای گذراندن دوره رانندگی و سایر هزینه‌های کمپین پیش‌نویس اختصاص داد.

اجرای طرح سربازی وظیفه بهاره در منطقه گورنواستچی منطقه سغد نیز گزارش شد.

به گزارش سرويس مطبوعاتي بخشداري، در تاريخ 18 ارديبهشت 1392، بخش دوم از نظر تحقق طرح سربازي وظيفه بهاره دوم شد.

به یاد بیاورید که در 1 آوریل، یک کمپین بهاری برای خدمت اجباری برای خدمت در صفوف ارتش تاجیکستان در تاجیکستان آغاز شد. بر اساس حکم رئیس جمهور، جوانان متولد 1375 تا 1384 به خدمت سربازی وظیفه بهاره جاری فراخوانده می شوند.

همانطور که مرکز مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان قبلاً گزارش داده بود، برای ماه آوریل در شهرها و مناطق منطقه سغد، برنامه کاری 45 درصد تکمیل شده است.