“یادبود” دیجیتال “صدمین سالگرد ترکیه” در استانبول افتتاح شد – اخبار تاجیکستان

یک “یادبود” دیجیتالی با موضوع “صدمین سالگرد ترکیه” در استانبول نصب شده است که از طریق آن عموم مردم در مورد دستاوردهای برجسته 100 سال اول توسعه جمهوری ترکیه و همچنین برنامه های دوره بعدی مطلع می شوند. خبرگزاری آنادولو گزارش می دهد.

به گفته این منبع، این پروژه با هماهنگی اداره ارتباط ریاست جمهوری ترکیه اجرا شده است.

“یادبود” دیجیتال در میدان ساعت معروف استانبول نصب شده است.

از جمله فریم هایی از فیلم “صدمین سالگرد ترکیه” که به موفقیت جمهوری در زمینه های آموزشی، فرهنگی، دفاعی و فناوری اختصاص دارد، بر روی سپر دیجیتالی نمایش داده می شود.

«یادبود» دیجیتال تا عصر 14 اردیبهشت ماه اعتبار دارد.