یونسکو برای ارسال مأموریت به قره باغ اعلام آمادگی کرد

مدیرکل یونسکو بیانیه ای را تهیه کرده است که می گوید این سازمان آمادگی کمک به ارمنستان و آذربایجان را در حفظ اشیا historical میراث تاریخی قره باغ دارد و قصد دارد گروهی از متخصصان را به منطقه بفرستد. همانطور که اشاره شد ، این ایده در جلسات با نمایندگان هر دو کشور ابراز شده است.

در این اطلاعیه آمده است: “یونسکو با همه ذینفعان برای ایجاد شرایط برای چنین مأموریتی همکاری خواهد کرد. مشاوره های سطح بالا با کشورهای مشترک المنافع گروه مینسک آغاز شده است.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>