یونسکو برای ارسال مأموریت به قره باغ اعلام آمادگی کرد

مدیرکل یونسکو بیانیه ای را تهیه کرده است که می گوید این سازمان آمادگی کمک به ارمنستان و آذربایجان را در حفظ اشیا historical میراث تاریخی قره باغ دارد و قصد دارد گروهی از متخصصان را به منطقه بفرستد. همانطور که اشاره شد ، این ایده در جلسات با نمایندگان هر دو کشور ابراز شده است.

در این اطلاعیه آمده است: “یونسکو با همه ذینفعان برای ایجاد شرایط برای چنین مأموریتی همکاری خواهد کرد. مشاوره های سطح بالا با کشورهای مشترک المنافع گروه مینسک آغاز شده است.”