یونسکو برای ارسال مأموریت به قره باغ اعلام آمادگی کرد

مدیرکل یونسکو بیانیه ای را تهیه کرده است که می گوید این سازمان آمادگی کمک به ارمنستان و آذربایجان را در حفظ اشیا historical میراث تاریخی قره باغ دارد و قصد دارد گروهی از متخصصان را به منطقه بفرستد. همانطور که اشاره شد ، این ایده در جلسات با نمایندگان هر دو کشور ابراز شده است.

در این اطلاعیه آمده است: “یونسکو با همه ذینفعان برای ایجاد شرایط برای چنین مأموریتی همکاری خواهد کرد. مشاوره های سطح بالا با کشورهای مشترک المنافع گروه مینسک آغاز شده است.”

مقاله مرتبط  حدود 8500 نفر در ویروس کرونا در تاجیکستان