یک بازدیدکننده از تاجیکستان یک دانش آموز کلاس یازدهم را در یک باشگاه کامپیوتر در چلیابینسک کشت – اخبار تاجیکستان

به گزارش رسانه ها، درگیری در شبکه های اجتماعی آغاز شد و در خیابان به پایان رسید که در آن یک مهاجر چاقو برداشت و دو ضربه چاقو به یک دانش آموز زد. این نوجوان تقریباً بلافاصله فوت کرد.

به گفته اداره اصلی وزارت امور داخلی منطقه چلیابینسک، همه مظنونان بازداشت شده اند و تحقیقات در حال انجام است. بر اساس گزارش برخی رسانه های محلی، این نوجوان توسط شاخرون میروو، اهل تاجیکستان که در مدرسه پلیس شهر چلیابینسک درس می خواند، با ضربات چاقو کشته شد.

رسانه های محلی گزارش می دهند که پس از این حادثه، یورش های گسترده در میان مهاجران با توجه ویژه به در دسترس بودن مجوز کار برای مهاجران کارگری آغاز شد. وزارت امور داخلی گو منطقه گزارش داد که در صورت نقض قوانین مهاجرت، مهاجران اخراج خواهند شد.