15 سند به ارزش 15 میلیون دلار به دنبال نتایج مجمع سرمایه گذاری تاجیکستان و ازبکستان

امضا شد

در پی نتایج مجمع سرمایه گذاری تاجیکستان و ازبکستان 15 سند به ارزش 15 میلیون دلار امضا شد 30 سپتامبر 2020 ساعت 11:04 صبح

16 Avesta.Tj | 09/30/2020 | پس از مجمع سرمایه گذاری تاجیکستان و ازبکستان ، 15 توافق نامه همکاری در مجموع بالغ بر 50 میلیون دلار دیروز در دوشنبه امضا شد.

به گفته مرکز مطبوعاتی کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی تاجیکستان ، در این مجمع بیش از 300 شرکت کننده از هر دو طرف از جمله روسای ارگان های دولتی ، شرکت های دولتی و سازمان ها و همچنین نمایندگان بخش خصوصی دو کشور حضور داشتند.

در چارچوب این همایش ، شرکت کنندگان با جو و فرصت های سرمایه گذاری در جهانگردی ، صنعت ، انرژی ، خدمات و سایر مناطق آشنا شدند و همچنین در مورد پروژه های همکاری مشترک بحث کردند.

در چارچوب این مجمع ، 15 قرارداد همکاری بین بخشهای دولتی و خصوصی هر دو کشور به مبلغ 50 میلیون دلار امضا شد.

پس از پایان قسمت رسمی مجمع ، نشست دو جانبه کارآفرینان دو کشور در قالب “کارآفرین با کارآفرین” (B2B) برگزار شد که به دنبال آن اسناد جدیدی در مورد همکاری توافق و امضا شد.

مشارکت کنندگان در مجمع سرمایه گذاری تاجیکستان و ازبکستان از توسعه روابط دوجانبه و امضای توافق نامه ها و معاهدات مربوط به همه زمینه های همکاری اقتصادی بسیار قدردانی کردند.

طرفین توافق کرده اند که گردهمایی های تجاری مشابه را به طور منظم برگزار کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>