ساکن 15 ساله دوشنبه “گرفتار” در یک عود


15 ساله ساکن دوشنبه “گرفتار” در یک عود 16 سپتامبر 2020 10:16 صبح

11 Avesta.Tj | 09/16/2020 | یک شهروند 15 ساله ساکن دوشنبه به ظن سرقت بازداشت شد. این نوجوان قبلاً طبق ماده 244 (سرقت) تاجیکستان سابقه کیفری داشته است.

به گفته مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان ، فرد مظنون در 11 سپتامبر سال جاری تلفن همراهی را از زنی 33 ساله در خیابان رودکی سرقت کرد.

خسارت وارده به قربانی در حدود 8/2 هزار سامونی تخمین زده شده است.

در مورد دیگری ، در شهر پنجیکنت ، یک ساکن محلی 23 ساله ، با استفاده از زور ، حدود 7.2 هزار سامونی را از یک پسر 18 ساله گرفت.

مظنون بازداشت شد ، یک پرونده جنایی علیه او تحت ماده 248 (سرقت) قانون کیفری جمهوری تاتارستان آغاز شد ، آژانس اجرای قانون گزارش داد.