270 ساختمان بلند مسکونی در شهر تورسون زاده ساخته می شود – اخبار تاجیکستان

به گزارش نیات خوور، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در 24 مه با طرح برنامه ریزی برای بخش های اول، دوم، سوم، چهارم و بخش مرکزی شهر تورسون زاده آشنا شد.

برای اجرای طرح جامع شهر تورسون زاده 128 هکتار زمین اضافه می شود و مساحت کل مرکز شهر به 778 هکتار افزایش می یابد که برای 100 هزار نفر سکنه در نظر گرفته شده است.

بر اساس طرح تفصیلی شهری، 270 ساختمان مسکونی 6، 9، 10 و 16 طبقه در زمینی به مساحت بیش از 86 هکتار ساخته و به بهره برداری می رسد.

این تأسیسات بر اساس ساختمان‌های مسکونی یک و دو طبقه و خوابگاه‌های دو طبقه و همچنین ساختمان‌های قدیمی و فرسوده بخش‌های اول، دوم، سوم، چهارم و بخش مرکزی شهر ساخته می‌شود.

برای ایجاد شرایط مساعد زندگی برای جمعیت شهر، امکانات عمومی و اداری، موسسات آموزشی، مهدکودک ها، پارک فرهنگی و تفریحی، زمین های ورزشی و تفریحی و امکانات برای مقاصد مختلف در نظر گرفته شده است که همه اینها با حمایت دولت جمهوری تاجیکستان، مشارکت کارآفرینان داخلی و سایر منابع مالی در یک بازه زمانی مشخص با سطح کیفی بالا.

در عین حال در روند اجرای عملی برنامه ریزی بخش های خرد مرکزی شهرستان، بیش از 28 کیلومتر از راه های بین شهری تعمیر و نوسازی می شود که به حرکت بی وقفه انواع وسایل نقلیه کمک می کند.

پیش نویس طرح جامع شهر تورسون زاده توسط شرکت سهامی آزاد شهرفر تهیه شد.

لازم به تاکید است که به مناسبت سی و پنجمین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در تورسون زاده، قرار است 400 شیء جشن ساخته شود که در این مدت تقریبا 90 شی مورد بهره برداری قرار گرفت.

لازم به ذکر است با اجرای طرح جامع شهر تورسون زاده مشاغل جدیدی ایجاد می شود که باعث ارتقای بیشتر سطح و کیفیت زندگی مردم می شود.