یک شهروند 30 ساله در منطقه کوشونین مظنون به کشتن فرزندان خود است

یک ساکن 30 ساله در منطقه Kushonien مظنون به قتل فرزندان خود است 10 سپتامبر 2020 10:21 صبح

Avesta.Tj | 09/10/2020 | یک شهروند 30 ساله در منطقه کوشونین در منطقه خاتلون مظنون به کشتن چهار فرزند خود است. تحقیقات توسط دادستانی محلی در حال انجام است.

همانطور که به “اوستا” در وزارت امور داخلی تاجیکستان گزارش شد ، فاجعه در آستانه 9 سپتامبر رخ داد.

ساکن منطقه Kushonien ، متولد 1990 فرزندانش را خفه کرد – همه پسران. تحقیقات توسط دادستانی محلی در حال انجام است.

به گفته این منبع ، دلایلی در دست است که زن را به ارتکاب این جنایت سوق داده است. مظنون بازداشت شده است. جزئیات بیشتری ارائه نشده است.