5000 دلار دزدیده شده از کیف او به شهروند چورکوه بازگردانده شد – اخبار تاجیکستان

به گزارش سوگدنیوز، در اسفره 5 هزار دلار از کیف یکی از اهالی چورکوه جماعت سرقت شد.

به گفته این منبع، این سرقت حدود ساعت 9:40 در شعبه بانک عمونات بنک در شهرستان اسفرا در تاریخ 19 اردیبهشت 1392 صورت گرفت. سوچیدا کالاندارووا، ساکن جاموات چورکوه، با دریافت حواله پولی از فرزندانش که در فدراسیون روسیه در بانک کار می کنند، اقداماتی برای نگهداری امن آنها انجام نداد. زن پس از دریافت حواله می خواست در بانک مستمری دریافت کند که برای آن در نوبت قرار گرفت. اما با ایستادن در صف مستمری، 5 هزار دلار از کیف خود را از دست داد.

کارمندان کلانتری شماره یک شهرستان اسفرا پس از دریافت درخواست موفق به کشف عامل سرقت در مدت کوتاهی شدند. اکبر شریفی، رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله جمهوری تاجیکستان برای منطقه سغد گفت: معلوم شد که او یک 33 ساله از اهالی جماعت ناوگیلم در شهر اسفره است.

«برای گرفتن حقوق بازنشستگی فرزندانم به عمونات بنک آمدم. خیلی ها توی بانک بودند، توی صف ایستادم. خود مظنون گفت: اینجا پولی را در کیف زنی که در نزدیکی ایستاده بود دیدم و آنها را بافتم.

او پس از خروج از بانک، حدود 200 دلار از مبلغ سرقت شده را صرف نیازهای خود کرد. زن جوان پس از بازداشت توسط ماموران کلانتری، مبلغ 5 هزار دلار آمریکا را به طور کامل بازگرداند.

در حال حاضر یک پرونده جنایی بر اساس ماده 244 قانون جزایی جمهوری تاجیکستان آغاز شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. اکبر شریفی در پایان گفت: با توجه به اینکه این زن وجوه را برگشت داده و دارای فرزندان صغیر است، تعهد کتبی مبنی بر عدم خروج از محل سکونت وی صادر شد.