9 می در قزاقستان جشن گرفته نمی شود – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع قزاقستان، قزاقستان به دلیل صرفه جویی در هزینه ها و حل سایر وظایف، رژه نظامی را به مناسبت روز پیروزی برگزار نخواهد کرد.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد: برگزاری رژه نظامی در قزاقستان در سال 2023 به دلیل صرفه جویی در بودجه و همچنین به دلیل نیاز به حل مشکلات دیگر برنامه ریزی نشده است.

به گفته این منبع، وظایف اولویت وزارت دفاع قزاقستان “حفظ سطح مورد نیاز از آمادگی رزمی و تحرک واحدهای نیروهای مسلح” است.

لازم به ذکر است آخرین باری که قزاقستان رژه نظامی برگزار کرده بود در سال 2019 و در سال های 2020 و 2021 بود. این مراسم به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. در سال 2021، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور کشور، بریک اوالی، اظهار داشت که جمهوری یاد و خاطره جانبازان نبردهای جنگ بزرگ میهنی و کارگران جبهه داخلی را گرامی می دارد، اما آنها مجبور به ترک رویدادهای دسته جمعی هستند. سپس رئیس جمهور قزاقستان، قاسم ژومارت توکایف، خطاب به مردم این کشور تبریک گفت و قول داد که به جانبازان کمک های مادی کند. در سال 2022، رژه نظامی نیز رها شد، اما سپس وزارت دفاع خاطرنشان کرد که رویدادهای نظامی-میهنی برگزار خواهد شد.