Askold Zapashny از بیمارستان مرخص شد

Askold Zapashny مدیر هنری سیرک بزرگ مسکو ، یک روز پس از بستری شدن در بیمارستان اولین گرادسکایا مرخص شد. سرویس مطبوعاتی سیرک تأکید کرد که این مربی در خانه است و احساس خوبی دارد و پیشنهاد می کند که فردا می تواند به کار خود برگردد.

پیش از این ، سرویس مطبوعاتی سیرک بولشوی مسکو گزارش داده بود که آسکولد زاپاشنی به دلیل فشار خون پایین در بیمارستان گرادسکایا اول مسکو بستری شد. در عین حال هوشیار است. علاوه بر این ، بستری شدن در بیمارستان هیچ ارتباطی با ویروس کرونا ندارد.