JICA به مزارع دخکان در تاجیکستان

JICA به مزارع دخکان در تاجیکستان کمک فنی خواهد کرد 7 سپتامبر 2020 ، ساعت 16:15

03 Avesta.Tj | 09/07/2020 | وزیر کشاورزی تاجیکستان ، آمونولو سالیمزودا با رئیس آژانس همکاری ژاپن JICA در جمهوری تاجیکستان ، آقای هیدکی تانابه دیدار کرد.

به گفته مرکز مطبوعاتی وزارت زراعت ، در این جلسه ، طرفین در مورد موضوعات حمایت از مزارع دخکان و کمک به افزایش بازده در طی بیماری همه گیر COVID-19 بحث و تبادل نظر کردند.

در ساختمان وزارت کشاورزی بین وزارت زراعت و JICA ، تفاهم نامه اعطای کمک فنی به مزارع دخکان در مناطق سغد و ختلون و GBAO امضا شد.

این سند پیش بینی کودهای معدنی ، دانه های با کیفیت بالا و سایر موارد برای مزارع دخکان است.