System of a Down بیش از 600 هزار دلار برای

ارمنستان جمع آوری کرد

گروه آمریکایی System Of A Down بیش از 600000 دلار برای صندوق ارمنستان برای حمایت از میهن تاریخی خود در میان درگیری ها در قره باغ کوهستانی جمع آوری کرد ، NME را گزارش می دهد.

هفته گذشته ، چهار نوازنده گروه دوباره برای ثبت دو همکاری برای اولین بار در 15 سال گذشته به هم پیوستند. در نتیجه ، Protect The Land و Genocidal Humanoidz به جمع آوری کمک های مالی برای صندوق ملی کمک کردند.

نوازندگان اظهار داشتند که تکرار سال 2015 برای ارمنستان را نمی خواهند و همچنین آنچه در قره باغ اتفاق می افتد را بی عدالتی می دانند که در آن می خواهند توجه جامعه جهانی را به خود جلب کنند.

[محتوای جاسازی شده]