TIKA یک مرکز برنامه ریزی شغلی در تاجیکستان ایجاد کرده است – اخبار تاجیکستان

به گزارش آنادولو، بنیاد هماهنگی و همکاری ترکیه (TIKA) یک مرکز برنامه ریزی شغلی در دوشنبه ایجاد کرده است.

TİKA به اجرای پروژه ها در تاجیکستان در تعدادی از زمینه ها، به ویژه پروژه های با هدف توسعه کشاورزی، و همچنین پروژه های اجتماعی و فرهنگی ادامه می دهد.

این مرکز برای اشتغال بیشتر شهروندان در دو دانشگاه برتر کشور – فنی و کشاورزی – مشاوره و دوره های کارآموزی برگزار می کند.

این اولین مرکز در تاجیکستان است. کلیه تعمیرات و تجهیز مرکز توسط نمایندگی TİKA انجام شده است.

نرم افزار مورد استفاده در این مرکز برای دانشگاه های تاجیکستان نیز در دسترس خواهد بود. این امر همچنین امکان برقراری روابط دوستانه بین دانشگاه های برجسته دو کشور را فراهم می کند.

تاجیکستان همچنین میزبان افتتاح آزمایشگاه مدل سازی دیجیتال CezeriLAB بود که توسط TIKA در دانشگاه فنی تاجیکستان، سومین مرکز آموزشی فناوری اطلاعات در دوشنبه، تأسیس شده است. در مراسم افتتاحیه ناجی یورولماز معاون مدیر TİKA حضور داشت.

TİKA از سال 1995 حدود 500 پروژه را در تاجیکستان اجرا کرده است.