روند: ارمنستان از بمب موشکی در حمله به باردا

استفاده کرد

روند: ارمنستان از بمب موشکی در حمله به بردا استفاده کرد 28 اکتبر 2020 ، ساعت 11:49 صبح

اوستا Tj | 10/28/2020 | ارمنستان از بمب خوشه ای Smerch علیه غیرنظامیان در بردا استفاده کرد.

به گزارش ترند ، دستیار رئیس جمهوری آذربایجان – رئیس بخش سیاست خارجی دولت ریاست جمهوری ، حکمت حاجی یف در این باره در صفحه توئیتر خود نوشت.

“طبق ANAMA ، ارمنستان از بمب خوشه ای” Smerch “علیه غیرنظامیان در بردا استفاده كرد. استفاده از سلاح های خوشه ای علیه غیرنظامیان ممنوع است. 4 غیرنظامی از جمله یک دختر دو ساله کشته شدند. 13 غیرنظامی زخمی شدند. او نوشت: دقیقاً به دلیل بمب های خوشه ای تعداد قربانیان زیاد است. “