WHO: همه گیری کووید-19 رسماً به پایان رسیده است – اخبار تاجیکستان

این را سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد

سازمان جهانی وضعیت همه گیری کووید-19 را لغو کرده است. این را دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز 5 مه بیان کرد.

— کمیته تخصصی WHO در مورد موارد اضطراری در مورد COVID-19 از من خواسته است که اضطراری بهداشت عمومی مربوط به بین المللی COVID-19 (PHEIC) را لغو کنم. دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل WHO گفت: من این توصیه را دنبال کردم و پایان همه گیری را اعلام کردم.