AvanPost در Krasnoyarsk

AvanPost 2020 به ژانر اختصاصی سایت در تئاتر اختصاص داده می شود و براساس موزه ادبی آستافیف برگزار می شود. نتیجه کار شرکت کنندگان در محل اقامت یک اجرای صوتی و تصویری در فضای موزه خواهد بود ، به عنوان ابزاری که عملکرد یک اصل خلاقیت زنده را انجام می دهد.

کارگردانان ، بازیگران ، آهنگسازان ، نمایشنامه نویسان ، هنرمندان علاقه مند به تئاتر معاصر و همچنین دانشجویان دانشگاه های خلاق در این پروژه شرکت خواهند کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>