ایگور ووروبیوف ، بازیگر ، نحوه کار خود را به عنوان نگهبان

گفت

ایگور وروبیوف ، بازیگر گاوچران پاركر در فیلم “مرد بلوار كاپوسین” ، در مورد ازدواج خود با بازیگر زن گالینا گلادكووا ، بازیگر فیلم “خدمه” الكساندر میتا و پسرش واسیلی كه بود صحبت كرد. تشخیص عقب ماندگی ذهنی هنگامی که همسر ووروبیف مجبور شد به دلیل وخامت وضعیت جسمی از شرکت در فیلمبرداری امتناع ورزد ، برای تأمین غذا به خانواده خود به عنوان نگهبان استخدام شد.

ووروبیف در ویرایش جدید برنامه “سرنوشت یک مرد” در کانال “روسیه 1” گفت که در آن زمان هیچ جاه طلبی نداشته است.

متعاقباً ، این هنرمند به حرفه بازیگری خود بازگشت و در تعدادی از فیلمها بازی کرد.